მიმდინარე ვაკანსიები
პოზიცია ადგილმდებარეობა გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
კოსმეტიკის კონსულტანტი ქალაქ თბილისში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
თბილისი  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022
საწყობის თანამშრომელი
შპს "პსპ ფარმა", მომსახურების დეპარტამენტი
თბილისი  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022
საწყობის თანამშრომელი ქალაქ ქუთაისში
შპს "პსპ ფარმა", დასავლეთ საქართველოს საბითუმო გაყიდვების დეპარტამენტი
ქუთაისი  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022
ტექნიკური თანაშემწე
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
თბილისი  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022
ფარმაცევტი გეგუთში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
გეგუთი  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022
ფარმაცევტი როხში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022
ფარმაცევტი საგურამოში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022
ფარმაცევტი სადახლოში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
სადახლო  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022
ფარმაცევტი ქალაქ აბაშაში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
აბაშა  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022
ფარმაცევტი ქალაქ ახალქალაქში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
ახალქალაქი  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022
ფარმაცევტი ქალაქ ბათუმში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
ბათუმი  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022
ფარმაცევტი ქალაქ თბილისში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
თბილისი  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022
ფარმაცევტი ქალაქ მარნეულში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
მარნეული  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022
ფარმაცევტი ქალაქ ფოთში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
ფოთი  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022
ფარმაცევტი ქალაქ ხონში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
ხონი  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022
ფარმაცევტის თანაშემწე ქალაქ თბილისში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
თბილისი  24 ივნ 2022 08 ივლ 2022