მიმდინარე ვაკანსიები
პოზიცია ადგილმდებარეობა გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
აფთიაქის დაცვის თანამშრომელი
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
თბილისი  08 აგვ 2022 19 აგვ 2022
მძღოლი
შპს "პსპ ფარმა", მომსახურების დეპარტამენტი
  08 აგვ 2022 19 აგვ 2022
საწყობის თანამშრომელი
შპს "პსპ ფარმა", მომსახურების დეპარტამენტი
თბილისი  08 აგვ 2022 19 აგვ 2022
ტექნიკური თანაშემწე
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
თბილისი  08 აგვ 2022 19 აგვ 2022
ფარმაცევტი საგურამოში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
  08 აგვ 2022 19 აგვ 2022
ფარმაცევტი ქალაქ ახალქალაქში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
ახალქალაქი  08 აგვ 2022 19 აგვ 2022
ფარმაცევტი ქალაქ ბათუმში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
ბათუმი  08 აგვ 2022 19 აგვ 2022
ფარმაცევტი ქალაქ მცხეთაში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
მცხეთა  08 აგვ 2022 19 აგვ 2022
კოსმეტიკის კონსულტანტი ქალაქ თბილისში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
თბილისი  05 აგვ 2022 19 აგვ 2022
ფარმაცევტი ქალაქ თბილისში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
თბილისი  05 აგვ 2022 19 აგვ 2022
ფარმაცევტის თანაშემწე ქალაქ თბილისში
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
თბილისი  05 აგვ 2022 19 აგვ 2022