ფარმაცევტი
საერთო ინფორმაცია
სახელი*
შეიყვანეთ თქვენი სახელი
გვარი*
შეიყვანეთ თქვენი გვარი
პირადი ნომერი*
შეიყვანეთ თქვენი პირადი ნომერი (ნომერი უნდაიყოს 11 ნიშნა)
სქესი*
შეიყვანეთ თქვენი სქესი
დაბადების თარიღი*
შეიყვანეთ თქვენი დაბადების რიცხვი, თვე და წელიწადი
დაბადების ადგილი
შეიყვანეთ თქვენი დაბადების ქალაქი
ოჯახური მდგომარეობა
აირჩიეთ თქვენი ოჯახური მდგომარეობა სიიდან
სურათის ატვირთვა
საკონტაქტო ინფორმაცია
მობილური ტელეფონი*
მიუთითეთ მობილურის ნომერი, რომელზეც შესაძლებელია, რომ დამსაქმებელი დაგიკავშირდეთ
სახლის ტელეფონი*
მიუთითეთ სახლის ტელეფონი, სადაც ამჟამად ცხოვრობთ
ელ. ფოსტა
საცხოვრებელი მისამართი*
ქალაქი*
მიუთითეთ თქვენი ამჟამინდელი საცხოვრებელი მისამართი
იურიდიული მისამართი
ქალაქი
მიუთითეთ მისამართი სადაც ოფიციალურად ხართ ჩაწერილი
პრეფერენციები
სასურველი შემოსავალი*
GELთვეში
მიუთითეთ თქვენთვის სასურველი ხელფასის თანხა
მუშაობის დაწყებას შეძლებთ
ერთ კვირაში | ორ კვირაში | სამ კვირაში | ერთ თვეში
საქმიანობის სფერო
შეავსეთ თუ გსურთ გამოცხადებული ვაკანსიის გარდა კიდევ რომელიმე სფეროში მუშაობა (შესაძლებელია რამდენიმე სფეროს მითითება)
ადგილმდებარეობა
მიუთითეთ სად ისურვებდით მუშაობას, გამოცხადებული ადგილის გარდა (შესაძლებელია რამდენიმე ლოკაციის არჩევა)
სამუშაო გამოცდილება
არ არის შევსებული ინფორმაცია
განათლება
არ არის შევსებული ინფორმაცია
ტრენინგები, სემინარები, სასწავლო კურსები
არ არის შევსებული ინფორმაცია
სერტიფიკატები
არ არის შევსებული ინფორმაცია
ენების ცოდნა
არ არის შევსებული ინფორმაცია
კომპიუტერული პროგრამები
არ არის შევსებული ინფორმაცია
ოჯახი
არ არის შევსებული ინფორმაცია
ნათესავები 'პსპ ჯგუფის' თანამშრომლებს შორის (თუ გყავთ)
არ არის შევსებული ინფორმაცია
რეკომენდატორები
არ არის შევსებული ინფორმაცია
თქვენს მიერ გაგზავნილი პერსონალური მონაცემები დაექვემდებარება დამუშავებასა და შენახვას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად
აპლიკაციის გაგზავნა