მიმდინარე ვაკანსიები
პოზიცია ადგილმდებარეობა გამოქვეყნდა ბოლო ვადა
ანაზღაურების უმცროსი მენეჯერი
"პსპ დაზღვევა", ზარალების ანაზღაურების და კლიენტთა მომსახურების დეპარტამენტი
თბილისი  19 ივლ 2018 29 ივლ 2018
დაცვის თანამშრომელი ნიუ ჰოსპიტალსში
"ნიუ ჰოსპიტალსი", უსაფრთხოების დეპარტამენტი
თბილისი  19 ივლ 2018 29 ივლ 2018
ტექნიკოსი
შპს "პსპ ფარმა", სამეურნეო სამსახური
თბილისი  19 ივლ 2018 29 ივლ 2018
ვიდეო სამეთვალყურეო სისტემების სპეციალისტი
შპს "პსპ ფარმა", საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური
თბილისი  17 ივლ 2018 29 ივლ 2018
უსაფრთხოების თანამშრომელი
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
თბილისი  16 ივლ 2018 23 ივლ 2018
გაყიდვების მენეჯერი
"პსპ დაზღვევა", არასიცოცხლის დაზღვევის სამსახური
თბილისი  13 ივლ 2018 22 ივლ 2018
მძღოლ-ექსპედიტორი
შპს "პსპ ფარმა", მომსახურების დეპარტამენტი
თბილისი  13 ივლ 2018 22 ივლ 2018
ონლაინ გაყიდვების მენეჯერი
"პსპ დაზღვევა", არასიცოცხლის დაზღვევის სამსახური
  13 ივლ 2018 22 ივლ 2018
ჯგუფის ლიდერი
"პსპ დაზღვევა", არასიცოცხლის დაზღვევის სამსახური
თბილისი  13 ივლ 2018 22 ივლ 2018
კოსმეტიკის კონსულტანტის თანაშემწე
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
თბილისი  09 ივლ 2018 22 ივლ 2018
მოლარე (ღამის ცვლა)
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
თბილისი  09 ივლ 2018 22 ივლ 2018
ოჯახის ექიმის ასისტენტი
ოჯახის ექიმის სამსახური
თბილისი  09 ივლ 2018 22 ივლ 2018
საწყობის თანამშრომელი
შპს "პსპ ფარმა", მომსახურების დეპარტამენტი
თბილისი  09 ივლ 2018 22 ივლ 2018
ფარმაცევტი
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
  09 ივლ 2018 23 ივლ 2018
კოსმეტიკის კონსულტანტი
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
თბილისი  09 ივლ 2018 31 ივლ 2018
დაცვის თანამშრომელი
შპს "პსპ ფარმა", აფთიაქების ქსელი
თბილისი  20 მარ 2018 31 დეკ 2018